EurexEurex

Gold & silver

Gold

 • 1 gram Gold Bar

  1 gram Gold Bar

  61.61 €
 • 2 gram Gold Bar

  2 gram Gold Bar

  119.27 €
 • 5 gram Gold Bar

  5 gram Gold Bar

  268.22 €
 • 10 gram Gold Bar

  10 gram Gold Bar

  520.95 €
 • 20 gram Gold Bar

  20 gram Gold Bar

  1022.85 €
 • 1 oz Gold Bar

  1 oz Gold Bar

  1573.35 €
 • 50 gram Gold Bar

  50 gram Gold Bar

  2522.19 €
 • 100 gram Gold Bar

  100 gram Gold Bar

  5024.43 €
 • 1 gram Gold Bar in Gift Package

  1 gram Gold Bar in Gift Package

  66.61 €
 • 2 gram Gold Bar in Gift Package

  2 gram Gold Bar in Gift Package

  124.27 €
 • 5 gram Gold Bar in Gift Package

  5 gram Gold Bar in Gift Package

  273.22 €
 • 10 gram Gold Bar in Gift Package

  10 gram Gold Bar in Gift Package

  525.95 €
 • 20 gram Gold Bar in Gift Package

  20 gram Gold Bar in Gift Package

  1027.85 €
 • 1 oz Gold Bar in Gift Package

  1 oz Gold Bar in Gift Package

  1578.35 €
 • 50 gram Gold Bar in Gift Package

  50 gram Gold Bar in Gift Package

  2527.19 €
 • 100 gram Gold Bar in Gift Package

  100 gram Gold Bar in Gift Package

  5029.43 €
 • 1/10 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1/10 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  190.34 €
 • 1/4 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1/4 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  438.28 €
 • 1/2 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1/2 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  831.61 €
 • 1 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1 oz Gold Coin (Our Choice) in Gift Package

  1618.35 €
 • 1/10 oz Gold Coin (Our Choice)

  1/10 oz Gold Coin (Our Choice)

  185.34 €
 • 1/4 oz Gold Coin (Our Choice)

  1/4 oz Gold Coin (Our Choice)

  433.28 €
 • 1/2 oz Gold Coin (Our Choice)

  1/2 oz Gold Coin (Our Choice)

  826.61 €
 • 1 oz Gold Coin (Our Choice)

  1 oz Gold Coin (Our Choice)

  1613.35 €
 • 1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin in Gift Package

  1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin in Gift Package

  35.43 €
 • 1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021) in Gift Package

  1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021) in Gift Package

  40.93 €
 • 1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin

  1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin

  29.43 €
 • 1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021)

  1 oz Australian Silver Ox Lunar Coin (2021)

  35.93 €